Yoga

Jóga je víc než jen fyzické ásany, které jsme poznali a milovali na hodinách jógy. Pravým smyslem jógy je sjednocení se svým vyšším já. 

Slovo jóga pochází ze sanskrtského kořenového slova "yug", což doslova znamená jho nebo sjednocení.

Filozofie jógy je jednou ze šesti větví Véd, které jsou považovány za jedno z nejstarších písem na světě. První větev, zvaná Vedanta, vysvětluje, že veškeré znalosti a zkušenosti pocházejí z jednoho základního vědomí neboli reality. Druhá větev, Sankhya, popisuje, jak se jediné vědomí diferencovalo, aby se jevilo jako mnoho věcí. Třetí větev, kterou je jógová filozofie, popisuje procesy potřebné k realizaci naší jednoty s jediným vědomím, abychom se mohli osvobodit od utrpení, které pociťujeme prostřednictvím našeho vnímaného oddělení. Veškerá jógová praxe má sloužit k rozvinutí nekonečného potenciálu jak lidské mysli, tak věčného Já.