Yoga

cesta k sebepoznání - seberozvoje - cesta ke zdraví

Jóga je víc než jen fyzické ásany, které jsme poznali a milovali na hodinách jógy. Pravým smyslem jógy je sjednocení se svým vyšším já. 

Motto: 'Dech je lék, který máte vždy při sobě'. 

Slovo Jóga pochází ze sanskrtského kořenového slova "yug", což doslova znamená jho nebo sjednocení.

Filozofie jógy je jednou ze šesti větví Véd, které jsou považovány za jedno z nejstarších písem na světě. První větev, zvaná Vedanta, vysvětluje, že veškeré znalosti a zkušenosti pocházejí z jednoho základního vědomí neboli reality. Druhá větev, Sankhya, popisuje, jak se jediné vědomí diferencovalo, aby se jevilo jako mnoho věcí. Třetí větev, kterou je jógová filozofie, popisuje procesy potřebné k realizaci naší jednoty s jediným vědomím, abychom se mohli osvobodit od utrpení, které pociťujeme prostřednictvím našeho vnímaného oddělení. Veškerá jógová praxe má sloužit k rozvinutí nekonečného potenciálu jak lidské mysli, tak věčného Já. 

K čemu slouží ásany? Jak se říká, ve zdravém těle je zdravý duch. Jsou to psychosomatická cvičení, která posilují a vyvažují celou nervovou soustavu, a tak harmonizují a stabilizují psychický stav cvičícího. Ásany působí na svaly, vazy, klouby, oběhový, nervový a lymfatický systém, na náš dech a frekvenci dechu na všechny orgány i žlázy. Ovlivňují rovněž naši psychiku a čakry (energetická centra), naši mysl a celkový nejen psychický stav a i fyzický. Během praktikování ásan, učíte se poznávat, vnímat a cítit a víc své tělo. Velmi důležitým předpokladem pro správné provedení všech jógových cviků je tělesné a duševní uvolnění. Teprve tak se mohou v plné míře projevit účinky jednotlivých ásan v kombinaci s vědomým dýcháním a vnímáním tzn. být přítomen ve svém těle. 

Filozofie jógy je jednou ze šesti větví Véd, které jsou považovány za jedno z nejstarších písem na světě. První větev, zvaná Vedanta, vysvětluje, že veškeré znalosti a zkušenosti pocházejí z jednoho základního vědomí neboli reality. Druhá větev, Sankhya, popisuje, jak se jediné vědomí diferencovalo, aby se jevilo jako mnoho věcí. Třetí větev, kterou je jógová filozofie, popisuje procesy potřebné k realizaci naší jednoty s jediným vědomím, abychom se mohli osvobodit od utrpení, které pociťujeme prostřednictvím našeho vnímaného oddělení. Veškerá jógová praxe má sloužit k rozvinutí nekonečného potenciálu jak lidské mysli, tak věčného Já. 

Stručně o skladbě a průběhu lekci:

Lekce jógy v mém podání nejsou nějak fyzicky náročné, jeto zdravý kompromis pro posílení těla i zaměření hlavně na terapeutickou stránku, uvolnění těla a mysli. Mou snahou je vycítit zdatnost cvičícího i celé skupiny. V průběhu lekce je důraz na vědomé dýchání a cítění vlastního těla tedy velmi jemná a pozorná práce s tělem a dechem. Každou pozici přizpůsobit tak aby byla pro daného jednice příjemná. Lekce jógy obohacené o tzv. jóga nidra (vědomé uvolnění). Nejdřív nastavení pak cvičení. Dbáme na rychlost provádění cviku, aby to zvládl každý (používáme varianty pro různou úroveň pokročilosti), v případě omezení rozsahu pohybu, vždy se najde náhradní varianta nebo použití pomůcek. Mým posláním je namotivovat každého, aby se po lekcí každý cítil dobře, neměl strach, úzkost ani stres z cvičení. Cvičení by mělo být komfortní pro každého, nejdeme přes bolest tedy nepácháme násilí sami na sobě. Cvičící by měl mít pozitivní emocionální potěšení z cvičení jak v průběhu, tak i na konci. Mé lekce jógy jsou spíš pomalejšího jemného charakteru s důrazem na uvolnění, načerpaní energii na konci lekce kde k tomu slouží odpočinkové a relaxační pozice a zároveň jsou vždy zařazeny cviky pro posílení středu těla tzv. svalového korzetu. Na konci je důkladná relaxace a vedená meditace, kde se učíme sami uvolnit každou část našeho těla. Obvykle jóga pobyty jsou obohaceny o zajímavá témata, na prací po psychické, mentální a emocionální stránce.

S čím pracujeme? Základem a prioritou číslo jedna je náš dech. Na začátku lekce, začínáme vědomým dýcháním, učíme se vnímat naše centrum / náš střed těla od kostrče až po temeno hlavy. Učíme se vnímat, a i ovládat tedy vědomě řídit náš dech. Učíme se prohloubené dlouhé dýchání.

Jakým způsobem? Začínáme jednoduchým dechovým cvičením v sedě. Zklidňujeme naše tělo a mysl, abychom dále v průběhu lekce, cvičili/dýchali vědomě a byli přítomni ve svém těle v daný okamžik.

Proč? Vědomé dýchání tvoří 80% úspěchu.