Integrated Power Stretch

Yoga, stretching and physiotherapy for everyone!         

Jóga, strečink a fyzioterapie pro každého!

EN: Integrated Power stretch is a combination of modern physiotherapy, yoga and stretching. It is a combination of static stretching, relaxation and strengthening exercises in order to strengthen, stretch and thoroughly relaxation of the muscles. the muscles. This lesson is designed for beginners and even intermediate. It consists of different sequences composed of different types of exercises. Each sequence targets a different part of the body that is effective for many pathological and structural imbalances. Ensuring proper posture and hand position.

The original "Power Stretch" program was officially registered worldwide by Julio Papi and Stefan Carlini in November 1998 and in January 1999 under the name "Power Stretching" also by the Italian Fitness Federation.

The program contains several sequences of different exercises, each focusing on a different part of the body and integrating different physiotherapy techniques that are effective for many structural imbalances. Do you finally want to feel better, stretch and strengthen your whole body and relieve back pain and other health problems? Come and try Power Stretch.

CZ: Integrated Power stretch je kombinací moderní fyzioterapie, jógy a strečinku. Je kombinací statického strečinku, relaxačních a posilovacích cviků za účelem zpevnění, protažení a důkladného uvolnění svalů. Tato lekce je určená pro začátečníky a i mírně pokročilé, Skládá se z různých sekvencí složených z různých druhů cvičení. Každá sekvence se zaměřuje na jinou část těla, které jsou účinné na mnoho patologických a strukturálních dysbalancí. Dbání na správné držení těla a postavení rukou.

Původní program Power Stretch byl oficiálně celosvětově zaregistrován jeho autory Juliem Papi a Stefanem Carlini v listopadu 1998 a v lednu 1999 pod jménem Power Stretching také organizací Italian Fitness Federation.

Program obsahuje několik sekvencí různých cvičení, z nichž každá se zaměřuje na jinou část těla a integruje různé techniky fyzioterapie, které jsou účinné na mnoho strukturálních dysbalancí. Chcete se konečně cítit lépe, protáhnout a posílit celé tělo a odbourat bolesti zad a další zdravotní problémy? Přijďte si Power Stretch vyzkoušet.